UAB „Verslo investicijų projektai“ susikūrė 2003 metais. 2006m įmonei buvo suteiktas kvalifikacijos atestatas Nr. 4491, kuris suteikia teisę atlikti statinio projektavimo darbus. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji; negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos. Projektavimo darbų sritys: bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano); architektūros; konstrukcijų; susisiekimo; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo, elektrotechnikos (iki 10kV įtampos); elektroninių ryšio (telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų-valdymo ir automatizacijos, aplinkos apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

UAB "Verslo investicijų projektai" nuo 2009m. yra Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos narė.

2010 gruodžio 20d. įmonė pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartus ISO 14001:2004;  ISO 9001:2008;  OHSAS 18001:2007.

2012 lapkričio 6d. įmonei buvo įteiktas sertifikatas "Stipriausi Lietuvije 2012".

UAB "Versli investicijų projektai"-projektavimo paslaugų įmonė, kurios patirtis, įsipareigojimai, kompetencija yra išskirtiniai ir garantuojantys patikimumą bei kokybę.

UAB  "Verslo investicijų projektai" vertybės - pagarba ir dėmesys klientui: greitas, efektyvus projektinių ir inžinerinių sprendimų priėmimas, projektų vykdymas ir atliekamų darbų kokybės valdymas, tausojant aplinką bei užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas - saugus ir sveikas žmogus, švari ir tvarkinga aplinka-gera kokybė.